December 3, Adalah peringatan Santo Fransiskus Xaverius

December 6, Minggu kedua Adven 2015

December 8, Santa Perawan Maria Yang Dikandung Tanpa Noda

December 13, Minggu Gaudete — Minggu Ketiga Adven

December 28, Pesta para Kanak-kanak Suci