January 5, Vigili Epifani

January 6, Epifania Tuhan kita

January 6, Epifani Tuhan kita — PROPRIUM dan Bacaan Misa

January 6, Pesta Epifani

January 10, Pesta Keluarga Kudus

January 23, Ikatan Perkawinan Santa Perawan Maria